doctorcoropceanu@gmail.com

În conformitate cu Legea Nr. 264 din 27.10.2005 ”Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”:

Medicul este în drept:

a) să fie asigurat cu loc de muncă după încheierea studiilor postuniversitare şi să-şi desfăşoare activitatea medicală conform specializării şi calificării obţinute;
b) să fie asigurat cu condiţii pentru a-şi desfăşura activitatea profesională cu respectarea regulilor şi tehnologiilor de acordare a asistenţei medicale;
c) să-şi ridice nivelul de pregătire profesională şi să fie atestat;
d) să fie remunerat conform funcţiei ocupate, gradului de calificare profesională, ştiinţifico-didactică, rezultatelor activităţii sale;
e) să i se repare prejudiciul cauzat prin vătămare a sănătăţii în legătură cu activitatea profesională;
f) să-şi apere, inclusiv pe cale judiciară, dreptul la muncă şi alte drepturi profesionale;
g) să cunoască drepturile şi obligaţiile sale de serviciu;
h) să exercite alte drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

E îndrăgostită pînă peste cap de munca pe care o face zi de zi, iar zîmbetul fiecărui copil o face să se simtă şi mai fericită.
Diana Coropceanu a dat startul unei noi campanii sociale "Doctore, ramai in Moldova, am nevoie de tine."
Jocul este singura atmosfera in care fiinţa psihologică poate să respire şi in consecinţă poate să acţioneze.
Micii pacienţi cu dizabilităţi de la Centrul Mamei şi Copilului au avut parte de un atelier de creaţie...