doctorcoropceanu@gmail.com

În conformitate cu Legea Nr. 264 din 27.10.2005 ”Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”:

Medicul este în drept:

a) să fie asigurat cu loc de muncă după încheierea studiilor postuniversitare şi să-şi desfăşoare activitatea medicală conform specializării şi calificării obţinute;
b) să fie asigurat cu condiţii pentru a-şi desfăşura activitatea profesională cu respectarea regulilor şi tehnologiilor de acordare a asistenţei medicale;
c) să-şi ridice nivelul de pregătire profesională şi să fie atestat;
d) să fie remunerat conform funcţiei ocupate, gradului de calificare profesională, ştiinţifico-didactică, rezultatelor activităţii sale;
e) să i se repare prejudiciul cauzat prin vătămare a sănătăţii în legătură cu activitatea profesională;
f) să-şi apere, inclusiv pe cale judiciară, dreptul la muncă şi alte drepturi profesionale;
g) să cunoască drepturile şi obligaţiile sale de serviciu;
h) să exercite alte drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În conformitate cu Legea Nr. 263 din 27.10.2005 ”Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului” Pacientul are dreptul la:
În conformitate cu Legea Nr. 264 din 27.10.2005 "Cu privire la exercitarea profesiunii de medic" medicul este în drept:
În conformitate cu Legea Nr. 264 din 27.10.2005 "Cu privire la exercitarea profesiunii de medic" medicul e obligat:
În conformitate cu Legea Nr. 263 din 27.10.2005 "Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului" pacientul are următoarele responsabilităţi: