doctorcoropceanu@gmail.com
STUDII – DIANA SIMINIUC

Diana SIMINIUC, psiholog-logoped

Diana SIMINIUC, psiholog-logoped

2015

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, Cursurile de formare continuă la specialitatea ”Psihopedagogie specială: logopedie”.

1997 – 2001

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, profilul ”Psihologie”, specialitatea ”Psihologie și logopedie”.

1992 – 1997

Colegiul de medicină Bălți, profilul ”medicină”, specialitatea ”medicină generală”, calificarea ”asistentă medicală”.

În conformitate cu Legea Nr. 263 din 27.10.2005 ”Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului” Pacientul are dreptul la:
În conformitate cu Legea Nr. 264 din 27.10.2005 "Cu privire la exercitarea profesiunii de medic" medicul este în drept:
În conformitate cu Legea Nr. 264 din 27.10.2005 "Cu privire la exercitarea profesiunii de medic" medicul e obligat:
În conformitate cu Legea Nr. 263 din 27.10.2005 "Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului" pacientul are următoarele responsabilităţi: