060088600, 069667562
  doctorcoropceanu@gmail.com

Eugenia ȘEREPER, recepționistă – asistenta medicilor

2015 – 2017

Universitatea de Stat din Moldova. Studii superioare de master, specialitatea ”Tehnologia chimică și biotehnologii”, programul de studii ”Tehnologia produselor cosmetice și medicinale”, mun. Chişinău, Republica Moldova.

2012 – 2015

Universitatea de Stat din Moldova. Domeniul general de studii ”Tehnologia chimică și biotehnologii”, domeniul de formare profesională ”Tehnologia chimică”, specialitatea ”Tehnologia produselor cosmetice și medicinale”, mun. Chişinău, Republica Moldova.

În conformitate cu Legea Nr. 263 din 27.10.2005 ”Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului” Pacientul are dreptul la:
În conformitate cu Legea Nr. 264 din 27.10.2005 "Cu privire la exercitarea profesiunii de medic" medicul este în drept:
În conformitate cu Legea Nr. 264 din 27.10.2005 "Cu privire la exercitarea profesiunii de medic" medicul e obligat:
În conformitate cu Legea Nr. 263 din 27.10.2005 "Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului" pacientul are următoarele responsabilităţi:
În conformitate cu Legea Nr. 263 din 27.10.2005 ”Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului” Pacientul are dreptul la:
În conformitate cu Legea Nr. 264 din 27.10.2005 "Cu privire la exercitarea profesiunii de medic" medicul este în drept:
În conformitate cu Legea Nr. 264 din 27.10.2005 "Cu privire la exercitarea profesiunii de medic" medicul e obligat:
În conformitate cu Legea Nr. 263 din 27.10.2005 "Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului" pacientul are următoarele responsabilităţi: